बीड

अखेर जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीचा मार्ग मोकळा, राज्य सरकारने 16 जानेवारीचा ‘तो’ आदेश रद्द करून सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यास दिली परवानगी


बीड, दि. 2 (लोकाशा न्यूज) : कोवीडचे कारण पुढे करून राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणूका सातत्याने पुढे ढकलल्या होत्या, आता मात्र या संस्थांच्या निवडणूकांना राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. 16 जानेवारी रोजी काढलेला आदेश राज्य सरकारने रद्द करून सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार बीड जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर पसरलेला साथीचा रोग म्हणून घोषित केलेला कोव्हीड -1 9 ( कोरोना विषाणू देशात तसेच , महाराष्ट्रातही संक्रमित झालेला असल्याने , सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवणार्‍या संसर्गजन्य आजारामुळे आरोग्यविषयक आपत्कालिन परिस्थिती नमूद करून , दि. 13 मार्च 2020 च्या अधिसूचने अन्वये साथरोग अधिनियम 1987 च्या खंड 2,3 व 4 ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केल्याने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 कक मधील तरतूदीप्रमाणे राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा अधिकार असणे, या तरतूदीनुसार जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर पसरलेला साथीचा रोग म्हणून घोषित केलेला कोरोना विषाणू (कोव्हीड -19) आणि त्यामुळे, उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती विचारात घेता, विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका दि. 18 मार्च , 2020 रोजीच्या आदेशान्वये 17 जून , 2020 पर्यंत तसेच दि. 17 जून , 2020 रोजीच्या आदेशान्वये दि .16 सप्टेंबर , 2020 पर्यत व दि .28 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या आदेशान्वये दि.31 डिसेंबर , 2020 पर्यत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या; ज्याअर्थी, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याबाबत मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार संदर्भाधीन क्र. 12 येथील आदेशान्वये राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर दि. 31 मार्च 2021 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तथापी, राज्यातील पार पाडलेल्या विधान परिषदांच्या निवडणुका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तसेच राज्यातील लोकप्रतिनिधी व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत केलेली विनंती विचारात घेवून, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तात्काळ सुरु करणे उचित राहील अशी शासनाची खात्री झाली आहे, त्याअर्थी , संदर्भाधीन क्र .12 येथील शासनाचे दि.16 जानेवारी .2021 रोजीचे आदेश रद्द करुन, ज्या टप्यावर सहकारी संस्थांच्या निवडणूका स्थगित करण्यात आलेल्या होत्या, त्या टप्प्यापासून, शासनाच्या कोव्हीड – 9 संदर्भातील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ सुरु करण्यात यावी, सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

लेटेस्ट न्यूज

error: Content is protected !!